John 8:30-32

Basque(i) 30 Gauça hauc harc erraiten cituela, anhitzec sinhets ceçaten hura baithan. 31 Orduan erraiten cerauen Iesusec hura sinhetsi vkan çuten Iuduey, Baldin çuec perseuera badeçaçue ene hitzean, eguiazqui ene discipulu içanen çarete. 32 Eta duçue eçaguturen Eguiá, eta Eguiác çuec libre eguinen çaituzte.