Ruth 3:8

BKR(i) 8 A když bylo o půl noci, ulekl se muž ten a zchopil se, a aj, žena leží u noh jeho.