Psalms 95:5

BKR(i) 5 Jehož jest i moře, nebo on je učinil, i země, kterouž ruce jeho sformovaly.