Psalms 33:7

BKR(i) 7 Onť shrnul jako na hromadu vody mořské, a složil na poklad propasti.