Psalms 75:4

BKR(i) 4 Rozplynula se země i všickni obyvatelé její, já utvrdím sloupy její. Sélah.