Psalms 2:5

BKR(i) 5 Tehdáž mluviti bude k nim v hněvě svém, a v prchlivosti své předěsí je, řka: