Psalms 2:5

PBG(i) 5 Tedy będzie mówił do nich w popędliwości swojej, a w gniewie swoim przestraszy ich,