Proverbs 14:18

BKR(i) 18 Dědičně vládnou hlupci bláznovstvím, ale opatrní bývají korunováni uměním.