Numbers 7:9

BKR(i) 9 Synům pak Kahat nic nedal; nebo přisluhování svatyně k nim přináleželo, a na ramenou nositi měli.
Reformed Dating