Numbers 23:25

BKR(i) 25 I řekl Balák Balámovi: Aniž mu již zlořeč více, ani dobrořeč.