Numbers 18:10

BKR(i) 10 V svatyni budeš je jísti, každý pohlaví mužského bude je jísti; svaté bude tobě.