Leviticus 21:22

BKR(i) 22 Chléb však Boha svého z věcí svatosvatých a z věcí svatých jísti bude.