Matthew 7:19

BKR(i) 19 Všeliký strom, kterýž nenese ovoce dobrého, vyťat a na oheň uvržen bývá.