Matthew 4:5

BKR(i) 5 Tedy pojal jej ďábel do svatého města a postavil ho na vrchu chrámu.