Malachi 1:1

BKR(i) 1 Břímě slova Hospodinova proti Izraelovi skrze Malachiáše.
Reformed Dating