Luke 24:53

BKR(i) 53 A byli vždycky v chrámě, chválíce a dobrořečíce Boha. Amen.
Reformed Dating