Leviticus 25:34

BKR(i) 34 Pole pak na předměstí měst jejich nebude prodáváno, nebo dědictví jejich věčné jest.