John 1:3

BKR(i) 3 Všecky věci skrze ně učiněny jsou, a bez něho nic není učiněno, což učiněno jest.