John 1:10

BKR(i) 10 Na světě byl, a svět skrze něho učiněn jest, a svět ho nepoznal.