Job 28:16

BKR(i) 16 Nemůže býti ceněna za zlato z Ofir, ani za onychin drahý a zafir.