Jeremiah 29:12

BKR(i) 12 Když mne vzývati budete, a půjdete, a modliti se mně budete, tedy vyslyším vás.