Jeremiah 22:27

BKR(i) 27 Do země pak, po níž toužiti budete, abyste se navrátili tam, tam se nenavrátíte.