Jeremiah 22:27

DSV(i) 27 En in het land, naar hetwelk hun ziel verlangt om daar weder te komen, daarhenen zullen zij niet wederkomen.
Reformed Dating