Hosea 4:8

BKR(i) 8 Oběti za hřích lidu mého jedí, protož k nepravosti jejich duše své pozdvihují.