Hosea 4:7

BKR(i) 7 Čím se více rozmohli, tím více hřešili proti mně; slávu jejich v pohanění směním.