Genesis 24:34

BKR(i) 34 Tedy řekl: Služebník Abrahamův jsem já.