Genesis 1:4

BKR(i) 4 A viděl Bůh světlo, že bylo dobré; i oddělil Bůh světlo od tmy.