Ezekiel 16:62

BKR(i) 62 A tak utvrdím smlouvu svou s tebou, i zvíš, že já jsem Hospodin,