Acts 16:30

BKR(i) 30 I vyved je ven, řekl: Páni, co já mám činiti, abych spasen byl?