Luke 3:10

BKR(i) 10 I tázali se ho zástupové, řkouce: Což tedy činiti budeme?