1 Corinthians 10:19

BKR(i) 19 Což pak tedy dím? Že modla jest něco? Anebo že modlám obětované něco jest? Nikoli.