Romans 2:19

Albanian(i) 19 dhe je i bindur se je prijësi i të verbërve, drita e atyre që janë në errësirë,