Psalms 67:6

Albanian(i) 6 Toka do të prodhojë frytin e vet; Perëndia, Perëndia ynë, do të na bekojë.