Psalms 67:6

FinnishPR(i) 6 (H67:7) Maa on satonsa antanut. Siunatkoon meitä Jumala, meidän Jumalamme.