Psalms 11:5

Albanian(i) 5 Zoti vë në provë të drejtin, por shpirti i tij urren të pabesin dhe atë që do dhunën.