Philippians 3:10

Albanian(i) 10 që në ndonjë mënyrë të mund t'ia arrij ringjalljes prej së vdekurish.