Philippians 1:1

Albanian(i) 1 paçi hir e paqe nga Perëndia, Ati ynë, dhe nga Zoti Jezu Krisht.