John 1:28

Albanian(i) 28 Këto gjëra ndodhën në Betabara, përtej Jordanit, ku Gjoni po pagëzonte.