1 Kings 2:10

Albanian(i) 10 Kështu Davidin e zuri gjumi me etërit e tij dhe u varros në qytetin e Davidit.