1 Kings 2:10

BKR(i) 10 A tak usnul David s otci svými, a pohřben jest v městě Davidově.