Mark 12:10

ACVI(i)
   10 G3761 ADV ουδε AND NOT G314 V-2AAI-2P ανεγνωτε YE READ G3778 D-ASF ταυτην THIS G3588 T-ASF την THA G1124 N-ASF γραφην SCRIPTURE G3037 N-ASM λιθον STONE G3739 R-ASM ον THAT G3588 T-NPM οι THOS G3618 V-PAP-NPM οικοδομουντες WHO BUILD G593 V-AAI-3P απεδοκιμασαν REJECTED G3778 D-NSM ουτος THIS G1096 V-AOI-3S εγενηθη CAME TO BE G1519 PREP εις INTO G2776 N-ASF κεφαλην HEAD G1137 N-GSF γωνιας OF CORNER