Isaiah 30:4

  30:4   3754 ότι For 1510.2.6 εισίν [4are 1722 εν 2in * Τάνει 3Tanis 747 αρχηγοί 1chiefs 32 άγγελοι 6messengers 4190 πονηροί 5evil].