1 Chronicles 3:24

  3:24   2532 και And 5207 υιοί the sons * Ελιωναϊ of Elioenai -- * Ωδία Hodaiah, 2532 και and * Ελιασείβ Eliashib, 2532 και and * Φαλία Pelaiah, 2532 και and * Ακούν Akkub, 2532 και and * Ιωνάν Johanan, 2532 και and * Δαλεά Dalaiah, 2532 και and * Ανανίας Anani -- 2033 επτά seven.