1 Chronicles 11:46

  11:46   * Ελιήλ Eliel 3588 ο the * Μαωουίμ Mahavite, 2532 και and * Ιαριβαϊ Jeribai 2532 και and * Ιωσωϊα Joshaviah 3588 οι the 5207 υιοί sons * Ελναάμ of Elnaam, 2532 και and * Ιεθάμ Ithma 3588 ο the * Μωαβίτης Moabite,