Job 13:15 Cross References - Esperanto

15 Li ja mortigos min, kaj mi ne havas esperon; Sed pri mia konduto mi volas disputi antaux Li.

Job 7:6

6 Miaj tagoj forflugis pli facile, ol bobeno de teksisto, Kaj pasis, lasinte nenian esperon.

Job 10:7

7 Kvankam Vi scias, ke mi ne estas malbonagulo, Sed el Via mano neniu povas savi?

Job 13:18

18 Jen mi pretigis jugxan aferon; Mi scias, ke mi montrigxos prava.

Job 16:17

17 Kvankam ne trovigxas perfortajxo en miaj manoj, Kaj mia pregxo estas pura.

Job 16:21

21 Ke Li decidu inter homo kaj Dio, Inter homo kaj lia amiko.

Job 19:25-28

25 Sed mi scias, ke mia Liberigonto vivas, Kaj fine Li levigxos super la polvo. 26 Kaj post kiam mia hauxto estos tiel detruita Kaj mi estos senkorpa, mi vidos Dion; 27 Lin vidos mi, kaj miaj okuloj vidos, ne fremdaj; Pri tio sopiregas mia interno en mia brusto. 28 Se vi diros:Kiel ni lin persekutu, Kaj ni trovu kontraux li la radikon de la afero,

Job 23:4-7

4 Mi prezentus al Li jugxan aferon, Kaj mian busxon mi plenigus per argumentoj. 5 Mi ekscius la vortojn, kiujn Li respondus al mi; Mi komprenus, kion Li dirus al mi. 6 CXu en la grandeco de Sia forto Li luktus kontraux mi? Ne, Li nur atentu min; 7 Tiam pravulo procesus kun Li, Kaj mi liberigxus por cxiam de mia Jugxanto.

Job 23:10

10 Sed mian vojon Li konas; Se Li min elprovos, mi eliros kiel oro.

Job 27:5

5 Malproksime estas de mi, Rigardi vin kiel pravajn; GXis mia morto mi ne cxesos rigardi min kiel senkulpan.

Job 31:31-37

31 CXu la homoj de mia tendo ne diris: Ho, se oni ne satigxus de lia karno! 32 Ne noktis fremdulo sur la strato; Miajn pordojn mi malfermadis al migrantoj. 33 CXu mi hommaniere kovradis miajn kulpojn, Por kasxi en mia brusto miajn pekojn? 34 En tia okazo mi timus grandan homamason, Kaj malestimo de familioj min timigus; Mi silentus, kaj ne elirus ekster la pordon. 35 Ho, se iu auxskultus min! Jen estas mia signo; la Plejpotenculo respondu al mi. Se mia akuzanto skribus libron, 36 Mi portus gxin sur mia sxultro, Mi metus gxin sur min kiel kronon, 37 Mi raportus al li pri la nombro de miaj pasxoj; Mi alproksimigxus al li kiel al princo.

Job 40:2

2 CXu povas blasfemanto disputi kun la Plejpotenculo? La mallauxdanto de Dio tion respondu.

Job 40:4-5

4 Jen mi estis facilanima; kion mi povas respondi al Vi? Mi metas mian manon sur mian busxon. 5 Unu fojon mi parolis, kaj mi ne respondos; Tion mi ne faros duan fojon.

Job 40:8

8 CXu vi volas senvalorigi Mian verdikton, Akuzi Min, por ke vi montrigxu prava?

Psalms 23:4

4 Ecx kiam mi iros tra valo de densa mallumo, Mi ne timos malbonon, cxar Vi estas kun mi; Via bastono kaj apogigxilo trankviligos min.

Proverbs 14:32

32 Pro sia malboneco malvirtulo estos forpusxita; Sed virtulo ecx mortante havas esperon.

Romans 8:38-39

38 CXar mi konvinkigxis, ke nek morto, nek vivo, nek angxeloj, nek auxtoritatoj, nek estantajxoj, nek estontajxoj, nek potencoj, 39 nek alteco, nek profundeco, nek iu alia kreitajxo povos apartigi nin de la amo de Dio, kiu estas en Kristo Jesuo, nia Sinjoro.

1 John 3:20

20 en cxio ajn, pri kio nia koro nin kondamnas; cxar Dio estas pli granda ol nia koro, kaj scias cxion.

Cross Reference data is from OpenBible.info, retrieved June 28, 2010, and licensed under a Creative Commons Attribution License.