Mark 6:20

TR(i)
  20 G3588 T-NSM ο G1063 CONJ γαρ G2264 N-NSM ηρωδης G5399 (G5711) V-INI-3S εφοβειτο G3588 T-ASM τον G2491 N-ASM ιωαννην G1492 (G5761) V-RAP-NSM ειδως G846 P-ASM αυτον G435 N-ASM ανδρα G1342 A-ASM δικαιον G2532 CONJ και G40 A-ASM αγιον G2532 CONJ και G4933 (G5707) V-IAI-3S συνετηρει G846 P-ASM αυτον G2532 CONJ και G191 (G5660) V-AAP-NSM ακουσας G846 P-GSM αυτου G4183 A-APN πολλα G4160 (G5707) V-IAI-3S εποιει G2532 CONJ και G2234 ADV ηδεως G846 P-GSM αυτου G191 (G5707) V-IAI-3S ηκουεν
ERV(i) 20 for Herod feared John, knowing that he was a righteous man and a holy, and kept him safe. And when he heard him, he was much perplexed; and he heard him gladly.