2 Timothy 4:3

TR(i)
  3 G1510 (G5704) V-FXI-3S εσται G1063 CONJ γαρ G2540 N-NSM καιρος G3753 ADV οτε G3588 T-GSF της G5198 (G5723) V-PAP-GSF υγιαινουσης G1319 N-GSF διδασκαλιας G3756 PRT-N ουκ G430 (G5695) V-FDI-3P ανεξονται G235 CONJ αλλα G2596 PREP κατα G3588 T-APF τας G1939 N-APF επιθυμιας G3588 T-APF τας G2398 A-APF ιδιας G1438 F-3DPM εαυτοις G2002 (G5692) V-FAI-3P επισωρευσουσιν G1320 N-APM διδασκαλους G2833 (G5746) V-PPP-NPM κνηθομενοι G3588 T-ASF την G189 N-ASF ακοην
ERV(i) 3 For the time will come when they will not endure the sound doctrine; but, having itching ears, will heap to themselves teachers after their own lusts;