Genesis 9:8-17

Romanian(i) 8 Dumnezeu a mai vorbit lui Noe şi fiilor lui cari erau cu el, şi a zis: 9 ,,Iată, Eu fac un legămînt cu voi, şi cu sămînţa voastră, care va veni după voi; 10 cu toate vieţuitoarele, cari sînt cu voi, atît păsările cît şi vitele, şi toate fiarele de pe pămînt cari sînt cu voi; cu toate cele cari au ieşit din corabie şi cu orice alte dobitoace de pe pămînt. 11 Fac un legămînt cu voi că nicio făptură nu va mai fi nimicită de apele potopului, şi nu va mai veni potop ca să pustiască pămîntul.`` 12 Şi Dumnezeu a zis:,,Iată semnul legămîntului pe care -l fac între Mine şi voi, şi între toate vieţuitoarele cari sînt cu voi, pentru toate neamurile de oameni în veci: 13 curcubeul Meu, pe care l-am aşezat în nor, el va sluji ca semn al legămîntului dintre Mine şi pămînt. 14 Cînd voi strînge nori deasupra pămîntului, curcubeul se va arăta în nor; 15 şi Eu Îmi voi aduce aminte de legămîntul dintre Mine şi voi şi dintre toate vieţuitoarele de orice trup; şi apele nu se vor mai face un potop, ca să nimicească orice făptură. 16 Curcubeul va fi în nor; şi Eu Mă voi uita la el, ca să-Mi aduc aminte de legămîntul cel vecinic dintre Dumnezeu şi toate vieţuitoarele de orice trup de pe pămînt``. 17 Şi Dumnezeu a zis lui Noe:,,Acesta este semnul legămîntului pe care l-am făcut între Mine şi orice făptură de pe pămînt.``