2 Kings 18:31

Romanian(i) 31 N'ascultaţi de Ezechia; căci aşa vorbeşte împăratul Asiriei:,Faceţi pace cu mine, supuneţi-vă mie, şi fiecare din voi va mînca din via lui şi din smochinul lui, fiecare va bea apă din fîntîna lui,