2 Corinthians 10:3-5

Romanian(i) 3 Măcar că trăim în firea pămîntească, totuş nu ne luptăm călăuziţi de firea pămîntească. 4 Căci armele cu cari ne luptăm noi, nu sînt supuse firii pămînteşti, ci sînt puternice, întărite de Dumnezeu ca să surpe întăriturile. 5 Noi răsturnăm izvodirile minţii şi orice înălţime, cari se ridică împotriva cunoştinţei lui Dumnezeu; şi orice gînd îl facem rob ascultării de Hristos.